Preskočite na glavni sadržaj

Održan XXIV. INTOSAI Kongres (INCOSAI)

Objavljeno 22. 11. 2022.
U Rio de Janeiru, Brazil, od 7. do 11. studenoga 2022. održan je XXIV. INTOSAI Kongres (INCOSAI). Na Kongresu je sudjelovalo preko 700 sudionika iz vrhovnih revizijskih institucija (VRI) iz cijelog svijeta, uključujući predstavnike Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske predvođene Ivanom Klešićem, glavnim državnim revizorom, te predstavnike više međunarodnih organizacija, institucija i tijela.
Kongres je započeo 76. sastankom Upravnog odbora INTOSAI-ja, tijekom kojeg su, između ostalog, predstavljena izvješća Nadzornog odbora za izvanredna pitanja, Odbora za profesionalne standarde, Odbora za izgradnju kapaciteta, Odbora za razmjenu znanja te drugih odbora i tijela. 
Na prvoj plenarnoj sjednici predstavljena su i usvojena izvješća Glavnog tajništva, izvješće Međunarodnog časopisa o državnom revidiranju i izvješće INTOSAI-jevih vanjskih revizora te je usvojen Strateški plan INTOSAI-ja za 2023. – 2028. Dogovoreno je da će u provedbi Strateškog plana INTOSAI nastaviti istraživati ​​i implementirati najbolju praksu za poboljšanje ekonomičnosti i učinkovitosti svog poslovanja, osigurati dobro upravljanje financijskim i ljudskim resursima koji su mu na raspolaganju te minimizirati utjecaj svojih operacija na okoliš.[1] Također, dogovoreno je da će se INTOSAI u narednom razdoblju usredotočiti na sljedećih pet ključnih prioriteta i integrirati ih u svoje operacije: 
1. zagovarati i podržavati neovisnost VRI-jeva
2. pridonijeti ostvarenju Programa održivog razvoja do 2030.
3. podržati razvoj otpornosti u VRI-jevima
4. promicati i podržavati jednakost i uključivost unutar INTOSAI zajednice te
5. unaprjeđivati strateška partnerstva.
Nadalje, utvrđeno je da će INTOSAI nastaviti ostvarivati ​​rezultate vezane za svoja četiri ključna strateška cilja koja su usmjerena na profesionalne standarde za revizorsku profesiju javnog sektora, razvoj kapaciteta VRI-jeva, razmjenu znanja među VRI-jevima te dobro upravljanje  INTOSAI-jem.
Tijekom drugog dijela plenarne sjednice usvojena su izvješća Nadzornog odbora za izvanredna pitanja, izvješća regionalnih organizacija (AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, CAROSAI, EUROSAI, OLACEFS, PASAI), kao i izvješća INTOSAI-jevih dionika (UN, Svjetska banka, IFAC, OECD, IPSAS, IIA).
Trećeg dana sudionici su raspravljali o dvije temeljne i aktualne teme Kongresa: (i) Uloga vrhovnih revizijskih institucija u izvanrednim situacijama i (ii) Globalni glas, globalni ishod, dalekosežni učinak. Iako su vrhovne revizijske institucije vješto prilagodile svoje operacije kako bi odgovorile na hitne situacije, i dalje su se suočavale sa značajnim izazovima u obavljanju svojih revizijskih operacija tijekom tog vremena. S obzirom na to da će se izvanredne situacije zasigurno nastaviti, potencijalno bi se mogle poduzeti dodatne radnje za poboljšanje odgovora VRI-jeva na buduće izvanredne situacije. Stoga se kroz prvu temu raspravljalo o pitanjima kojima će se INTOSAI i VRI-jevi morati pozabaviti u skoroj budućnosti:
• Kako VRI-jevi mogu revidirati spremnost države u smislu načina na koji procjenjuje i upravlja rizikom? Na koje načine VRI-jevi mogu utvrditi jesu li radnje ili troškovi države razmjerni riziku od određene izvanredne situacije?
• Kako INTOSAI može osigurati edukaciju ili revizijske metodologije za vrhovne revizorske institucije koje moraju verificirati izdatke povezane s hitnim javnim nabavama kao odgovor na hitnu situaciju?
• Kako INTOSAI i VRI-jevi mogu poboljšati otpornost i sposobnost VRI-jeva za održavanje kontinuiteta rada tijekom izvanrednih situacija i osigurati učinkovit nadzor pripravnosti i odgovora države? Koja se nova partnerstva mogu ili trebaju istražiti? Kako INTOSAI zajednica može mobilizirati pojačane napore za izgradnju kapaciteta?
Nastavno na prvu temu raspravljalo se o činjenici da VRI-jevi djeluju u prostoru koji se dinamično razvija, a s njima se razvija i INTOSAI zajednica, kreirajući snažne i relevantne poruke. INTOSAI i njegove regionalne organizacije mogu pojačati glas(ove) odgovornosti, poboljšavajući partnerstva za jače institucije. Globalni glas INTOSAI-ja je prema tome stvaranje kolektivnog zbora glasova, ukorijenjenih u radu unutar svake zemlje, koji projicira važnu ulogu koju VRI-jevi imaju u rješavanju regionalnih i globalnih problema.
Tijekom treće plenarne sjednice Kongres je podržao nominacije prethodno usvojene na 76. sastanku Upravnog odbora, i to:
1. VRI Egipta kao člana Upravnog odbora do 2034. te kao prvog potpredsjednika Upravnog odbora 2022. – 2025.
2. Europski revizorski sud kao predsjedavatelja Cilja 1 (Odbor za profesionalne standarde)
3. VRI Katara u zastupanju ARABOSAI-ja do 2028.
4. VRI Gvajane kao predstavnika CAROSAI-ja do 2028.
5. VRI Meksika kao predstavnika OLACEFS-a do 2028.
6. VRI Perua kao predstavnika OLACEFS-a do 2028. te
7. VRI Samoe kao predstavnika PASAI-ja do 2028.,
dok je VRI Brazila s početkom Kongresa započeo predsjedavanje INTOSAI-jem do sljedećeg kongresa, koji će se održati 2025. u Egiptu.
Osim toga, usvojen je proračun INTOSAI-ja za 2023. – 2025., dopunjeni su Statut INTOSAI-ja i Priručnik za INTOSAI odbore te je usvojeno INTOSAI Izvješće o učinkovitosti i odgovornosti za 2017. – 2022.
Također, izabrane su vrhovne revizijske institucije Jamajke i Ekvadora kao vanjski revizori INTOSAI-ja za razdoblje 2023. – 2025., a tradicionalno su dodijeljene i nagrade za posebna dostignuća: Jorg Kandutsch Award, Kimi Makwetu Award, Elmar B Staats Award i SAI YOUNG Leaders Award.
Nadalje, INTOSAI-jevi odbori za ciljeve 1 – 3 podnijeli su Kongresu 12 profesionalnih izjava (standarda i smjernica) na odobrenje, radi uključivanja u INTOSAI Okvir profesionalnih izjava (IFPP), kako slijedi:
Odbor za ciljeve 1 (Profesionalni standardi):
ISSAI 200: Načela financijske revizije
ISSAI 2000: Primjena standarda financijske revizije
GUID 2900: Smjernice za standarde financijske revizije
GUID 4900: Smjernice o ovlastima i kriterijima koje treba uzeti u obzir pri ispitivanju aspekata pravilnosti i ispravnosti u reviziji usklađenosti
Odbor za ciljeve 2 (Izgradnja kapaciteta):        
ISSAI 100 (dodatak članka 36. radi usklađivanja s ISSAI 150)
ISSAI 150: Sposobnost revizora
GUID 1950: Smjernice za razvoj okvira kompetencija za revizore
GUID 1951: Smjernice za razvoj putova za profesionalni razvoj revizora
Odbor za ciljeve 3 (Dijeljenje znanja):
GUID 5250: Smjernice za reviziju javnog duga
GUID 5280: Smjernice za reviziju javne nabave
GUID 5320: Smjernice za reviziju uspješnosti privatizacije
GUID 5330: Smjernice za reviziju upravljanja katastrofama.
Osim navedenih profesionalnih izjava, Kongres je primio na znanje ukupno 14 INTOSAI javnih proizvoda koje su razvila radna tijela Odbora za ciljeve 3 (Razmjena znanja) u skladu s Procedurom osiguranja kvalitete za dokumente koji nisu dio IFPP-a, a koji će biti uključeni u INTOSAI portal zajednice u sljedećim kategorijama: 
  • Materijal sa smjernicama (devet dokumenata koje su izradile radne skupine za 'Velike podatke', 'Reviziju okoliša', 'Ekstraktivne industrije', 'Borbu protiv korupcije i pranja novca' i 'IT revizija')
  • Istraživački radovi (tri dokumenta koja su razvile radne skupine za 'Velike podatke' i 'Reviziju okoliša')
  • Materijali za obuku (dokument koji je izradila Radna skupina za ekstraktivne industrije) i
  • Alati za reviziju (dokument koji je razvila Radna skupina za reviziju okoliša).
Kongres je završio usvajanjem Deklaracije iz Ria, koja odražava rezultate rasprava o dvije glavne teme Kongresa, sa svrhom da usmjerava aktivnosti INTOSAI-ja i njegovih članica VRI-jeva u nadolazećem razdoblju. Tekst Deklaracije može se pronaći na službenoj stranici INTOSAI-ja (www.intosai.org) na službenim INTOSAI jezicima, dok se prijevod na hrvatski jezik nalazi u privitku.
Uz plenarne sjednice i rasprave o gore navedenim temama, Kongres su obilježili i brojni popratni događaji, kao što su sastanci IDI odbora i prvi sastanak INTOSAI Radne skupine za komunikacije, a paralelno s Kongresom održan je i „Akademski forum o državnoj reviziji”, dok su na marginama Kongresa održavani bilateralni i multilateralni sastanci čelnika i predstavnika sudjelujućih VRI-jeva.

Ivan Klešić, glavni državni revizor, i suradnici su se, uz niz bilateralnih i multilateralnih sastanaka održanih na marginama Kongresa, sastali s Rankom Vilovićem, izvanrednim i opunomoćenim veleposlanikom Republike Hrvatske u Brazilu, i Otáviom Augustom Vilarinho Cardoso Filhom, počasnim konzulom Republike Hrvatske u Brazilu, koje su pobliže upoznali sa značajem INCOSAI-ja i njegovim temama.
 

[1] Planovi koji detaljno opisuju kako će se ova strategija provoditi dostupni su na mrežnoj stranici INTOSAI-ja: www.intosai.org.
 
Održan XXIV. INTOSAI Kongres (INCOSAI)