Preskočite na glavni sadržaj

Plan prijama u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2013. godinu

Objavljeno 8. 7. 2013.
KLASA: 112-01/13-01/11
URBROJ: 613-01-01-13-1
Zagreb, 2. srpnja 2013.
 
Na temelju odredbi članaka 9. i 17. Zakona o Državnom uredu za reviziju ("Narodne novine", br. 80/11.) i članka 43. stavka 2. točka c. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13. i 38/13.), a sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu ("Narodne novine", br. 139/12. i 53/13.), glavni državni revizor donosi
 
PLAN PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU
DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2013. GODINU

I.
Ovim Planom prijama utvrđuje se prijam u državnu službu u Državni ured za reviziju tijekom 2013. godine.
 
II.
Utvrđuje se da je Pravilnikom o unutarnjem redu Državnog ureda za reviziju predviđeno zapošljavanje ukupno 341 službenika, a zaposleno je 279 službenika.
 
III.
U Državnom uredu za reviziju za 2013. godinu planira se prijam na neodređeno vrijeme:
 
  • 2 (dva) vježbenika/vježbenice sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem,
  • 6 (šest) revizora/revizorica sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem,
  • 1 (jedan) službenik/službenica srednje stručne spreme.

Na temelju ovog Plana prijama slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja koji će biti posebno objavljen.
 
IV.
Financijska sredstva za planirani prijam u državnu službu, u skladu s odredbama članka 3. stavak 1. i 2. Zakona o Državnom uredu za reviziju, planirana su Financijskim planom Državnog ureda za reviziju za 2013. i osigurana Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2013. godinu.
 
V.
Plan prijama u državnu službu stupa na snagu danom objave, a objavit će se u "Narodnim novinama", dnevnom listu "Večernji list", na web-stranici Ministarstva uprave i na web-stranici Državnog ureda za reviziju.
 
GLAVNI DRŽAVNI REVIZOR
mr. Ivan Klešić, dipl. oec.