Preskočite na glavni sadržaj

Predstavnici Državnog ureda za reviziju Republike Argentine u Državnom uredu za reviziju

Objavljeno 21. 8. 2012.
Na poziv mr. Ivana Klešića, dipl. oec., glavnoga državnog revizora Republike Hrvatske, u bilateralnoj posjeti Državnom uredu za reviziju, boravili su 9. i 10. srpnja 2012. Dr. Alejandro M. Nieva, i Dr. Vicente Brusca, glavni revizori Državnog ureda za reviziju Republike Argentine.
 
Na sastanku, kojem su nazočili i najbliži suradnici glavnoga državnog revizora, gosti su upoznali menedžment Državnog ureda za reviziju s glavnim značajkama rada državne revizije Republike Argentine, s posebnim osvrtom na reviziju zaštite okoliša kao jednu od trenutno globalno najaktualnijih vrsta revizije. Na sastanku su također razmatrane mogućnosti zajedničke suradnje kako na bilateralnoj tako i na međunarodnoj razini, u okviru Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija - INTOSAI. Dogovoren je i uzvratni susret, na kojem će se dogovoriti konkretna suradnja dviju institucija.