Preskočite na glavni sadržaj

Predstavnici vrhovne revizijske institucije Republike Koreje u Državnom uredu za reviziju

Objavljeno 20. 8. 2012.
U Državnom uredu za reviziju je 31. svibnja 2012. održan sastanak s predstavnicima vrhovne revizijske institucije Republike Koreje (The Bord of Audit & Inspection of the Republic of Korea) Il Ho Namom, povjerenikom, Han Hyun-Chulom, glavnim direktorom i Kwang Myoung Jeongom, zamjenikom direktora Divizije za financijsko upravljanje i reviziju. Na sastanku je mr. Ivan Klešić, dipl. oec., glavni državni revizor Republike Hrvatske sa suradnicima predstavio organizaciju i način rada institucije. Glavna tema sastanka bilo je upoznavanje kolega iz korejske državne revizije s načinom i metodologijom obavljanja revizija zaštite okoliša, postignutim rezultatima i planovima Državnog ureda za reviziju na tom području, kao i mogućnostima zajedničke suradnje na međunarodnoj razni, s naglaskom na revizije zaštite okoliša i održivog razvoja.