Preskočite na glavni sadržaj

Revizije u tijeku

Objavljeno 1. 10. 2014.
U skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju i Godišnjim programom i planom rada Državnog ureda za reviziju za 2015., u tijeku je obavljanje revizije Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014., te financijske revizije:
  • proračunskih korisnika (ministarstava)
  • lokalnih jedinica
  • ustanova u kulturi (kazališta, muzeja, knjižnica).
U tijeku je i obavljanje revizija učinkovitosti:
  • sustava javne nabave u trgovačkim društvima od posebnog državnog interesa
  • upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu lokalnih jedinica
  • upravljanja sredstvima EU fondova u Republici Hrvatskoj, te
  • provjera izvršenja danih preporuka u reviziji ekonomske opravdanosti razlika u cijeni komunalnih javnih usluga.