Preskočite na glavni sadržaj

Rješenja o prijmu u državnu službu

Objavljeno 11. 7. 2018.
Na mrežnim stranicama Državnog ureda za reviziju objavljeno je 11. srpnja 2018. devet rješenja o prijmu u državnu službu za područne urede Dubrovnik, Rijeka, Split i Zadar, i to po javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 32, od 6. travnja 2018.