Preskočite na glavni sadržaj

Saboru dostavljeno godišnje izvješće o radu

Objavljeno 31. 3. 2020. Državni ured za reviziju je u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju, dostavio Hrvatskom saboru, u zakonom propisanom roku, Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2019. Osim toga, Saboru su dostavljena i sljedeća izvješća: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna, u čijem je prilogu 25 pojedinačnih izvješća (deset ministarstava, četiri zavoda, četiri agencije, tri centra, dva instituta te dva druga korisnika), Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lokalnih jedinica, u čijem je prilogu 75 pojedinačnih izvješća (20 županija, 29 gradova i 26 općina), Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji sportskih udruga, u čijem su prilogu 24 pojedinačna izvješća (Hrvatskog olimpijskog odbora, 16 sportskih zajednica i zajednica sportskih udruga te sedam sportskih saveza) te Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti mjera i aktivnosti poduzetih za ublažavanje siromaštva u Republici Hrvatskoj. Sva izvješća dostavljena su i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske te objavljena na mrežnim stranicama Ureda.
Saboru dostavljeno godišnje izvješće o radu
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor