Preskočite na glavni sadržaj

Sastanak EUROSAI radne skupine za reviziju i etiku

Objavljeno 9. 4. 2013.
Državni ured za reviziju je 4. i 5. travnja 2013. bio domaćin sastanka EUROSAI radne skupine za reviziju i etiku, čiji su osnovni ciljevi pridonijeti povećanju povjerenja javnosti u vrhovne revizijske institucije kroz podršku primjeni međunarodnog standarda ISSAI 30, te promicati etično ponašanje u javnim organizacijama kroz aktivnosti vrhovnih revizijskih institucija. Sastanku su nazočili predstavnici državnih revizija jedanaest zemalja članica EUROSAI i Europskog revizorskog suda. Svrha sastanka je bilo upoznavanje s rezultatima istraživanja o etici, provedenog kod članica EUROSAI-a, rasprava o nacrtu studije o aktivnostima vezanim uz promicanje etičnosti u vrhovnim revizijskim institucijama i javnom sektoru, koja će biti predstavljena na sljedećem EUROSAI kongresu, te priprema seminara o etici i reviziji koji će se održati u rujnu 2013. u Luksemburgu i siječnju 2014. u Lisabonu. Rezultati sastanka bit će prezentirani na sastanku EUROSAI upravnog odbora.
 
Sastanak EUROSAI radne skupine za reviziju i etiku