Preskočite na glavni sadržaj

Sastanak kontaktnog odbora EU, Portugal

Objavljeno 6. 7. 2023.
Predstavnici Državnog ureda za reviziju su 20. i 21. lipnja 2023. sudjelovali na godišnjem sastanku Kontaktnog odbora Europske unije održanom u Lisabonu, Portugal.
Tema prvog dana sastanka bila je energija. Provedena je rasprava o tome kako vrhovne revizijske institucije mogu doprinijeti boljoj i otpornijoj provedbi energetskih ciljeva do 2030. Prikazane su prezentacije nekoliko vrhovnih revizijskih institucija (VRI) na navedenu  temu. Kao doprinos boljoj i otpornijoj provedbi energetskih ciljeva EU-a 2030., VRI-jevi Nizozemske i Njemačke te Europski revizorski sud pokrenuli su novu aktivnost pod nazivom CC EUNA. Održan je sastanak i rasprava čelnika VRI-jeva zemalja članica EU-a i Europskog revizorskog suda te sastanak časnika za vezu (eng. LO' s meeting).
Tijekom drugog dana sastanka raspravljalo se o Instrumentu za oporavak i otpornost (eng. Recovers and Resilience Fund – RRF), izazovima za vrhovne revizijske institucije, procjeni rezultata i utjecaja nacionalnih planova oporavka i otpornosti te su predstavljena iskustva više VRI-jeva o sustavima zaštite financijskih interesa EU-a. Predstavnici VRI-ja Poljske govorili su o SIRAM proceduri (engl. SAI Independence Rapid Advocacy Mechanism – hrv. Mehanizam brzog zagovaranja neovisnosti VRI-jeva) i trenutnom stanju u njihovom VRI-ju, prilikom čega su podijelili izvješće SIRAM-a na temu problema s neovisnošću. Uz problem s neovisnošću nekolicine VRI-jeva, dan je naglasak i na zaštitu podataka (GDPR) te se raspravljalo o utjecaju GDPR-a na revizijske procedure. Potvrđeno je održavanje sastanka 4. i 5. listopada 2023. u Luksemburgu (u organizaciji Europskog revizijskog suda) u vezi s različitim područjima RRF-a te daljnjim unaprjeđenjem i produbljivanjem suradnje i razmjene na tom području.
Sastanak kontaktnog odbora EU, Portugal