Preskočite na glavni sadržaj

Sastanak Kontaktnog odbora EU

Objavljeno 8. 11. 2016.
Ivan Klešić, glavni državni revizor i Lidija Pernar, pomoćnica glavnoga državnog revizora nazočili su 20. i 21. listopada 2016. godišnjem sastanku Kontaktnog odbora EU, održanom u Bratislavi, Slovačka. Sastanku su nazočili i čelnici vrhovnih revizijskih institucija (VRI) zemalja članica EU, zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, Europskog revizorskog suda te Andrej Danko, predsjednik slovačkog Parlamenta i Maroš Šefčović, potpredsjednik Europske komisije. Teme sastanka bile su europska energetska i klimatska politika i s time povezana uloga VRI. Osim toga, VRI su održale prezentacije o obavljenim revizijama u vezi s EU temama, a raspravljalo se i o aktivnostima Kontaktnog odbora i njegovih partnera te dogovoren sastanak u 2017. u Europskom revizorskom sudu u Luksemburgu. Ujedno je Ivan Klešić, glavni državni revizor u ime Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske predstavio kandidaturu za domaćina i predsjedatelja sastanka u 2018. koja je jednoglasno prihvaćena. Održan je i niz bilateralnih i multilateralnih sastanaka i konzultacija s predstavnicima VRI drugih zemalja, s kojima su razmijenjene informacije o tijeku zajedničkih aktivnosti i dogovoreni načini buduće suradnje.
 
Sastanak Kontaktnog odbora EU