Preskočite na glavni sadržaj

Seminar "Revizija EU u akciji"

Objavljeno 9. 2. 2012.
U organizaciji Državnog ureda za reviziju Danske, a u suradnji s Mrežom za nacionalna EU izvješća kojom predsjedava Državni ured za reviziju Nizozemske, u Kopenhagenu je 2. i 3. veljače 2012. održan seminar „Revizija EU u akciji“, na kojem su sudjelovali predstavnici vrhovnih revizijskih institucija iz 18 zemalja uključujući Hrvatsku.
 
Svrha seminara je bila pridonijeti znanju o revizijama EU fondova, usporediti nacionalne administrativne strukture i primjenu EU regulative u različitim zemljama (komparativna analiza), razmijeniti iskustva u procjeni rizika po zemljama, posebice u dijelu revizije poljoprivrednih fondova pod zajedničkim upravljanjem, te razmijeniti ideje o načinima obavljanja revizija u definiranim područjima rizika.
 
Na seminaru su predstavljene najnovije razvojne inicijative u financijskom upravljanju EU i njihova povezanost s ulogom i radom vrhovnih revizijskih institucija. Za povećanje transparentnosti i odgovornosti te jačanje revidiranja sredstava uključenih u razvojne mjere, potrebno je težiti daljnjem razvoju suradnje između vrhovnih revizijskih institucija, razvoju njihove suradnje s nacionalnim statističkim uredima, te razvoju revizije učinkovitosti i uključivanju njene obveze u EU regulativu, posebice onu koja se odnosi na eurozonu.
 
Na kraju seminara je zaključeno da vrhovne revizijske institucije u različitim zemljama imaju različite mandate za revidiranje EU fondova i različit opseg revizija, da je značajna suradnja vrhovnih revizijskih institucija na EU razini, kao i suradnja s Europskom komisijom i Europskim revizorskim sudom, te da je važno da trošak kontrola donosi dodanu vrijednost transparentnosti i odgovornosti na nacionalnim razinama.