Preskočite na glavni sadržaj

Sudjelovanje na konferenciji „ClimateScanner – globalni poziv: uključivanje vrhovnih revizijskih institucija u ocjenjivanje nacionalnih akcija u vezi s klimatskim promjenama"

Objavljeno 4. 4. 2024. Na poziv Juwang Zhua, direktora UNDESA-e i Brune Dantasa, predsjednika Federalnog računskog suda Brazila i predsjedavatelja INTOSAI-ja, Ivan Klešić, glavni državni revizor Republike Hrvatske je sa suradnicima sudjelovao na konferencijskom sastanku koji su na temu „ClimateScanner - globalni poziv: uključivanje vrhovnih revizijskih institucija u ocjenjivanje nacionalnih akcija u vezi s klimatskim promjenama“ organizirali Odjel Ujedinjenih naroda za ekonomske i društvene poslove (UNDESA) i Federalni računski sud Brazila (TCU). Sastanak je održan 25. i 26. ožujka 2024. u sjedištu Ujedinjenih naroda.

ClimateScanner je globalna inicijativa koju predvodi Federalni računski sud Brazila (TCU) u suradnji s INTOSAI-jevom Radnom skupinom za reviziju zaštite okoliša (WGEA), u cilju ocjenjivanja nacionalnih akcija povezanih s klimatskim promjenama. Ocjenjivanje, koje će se temeljiti na okviru ClimateScannera, simultano će tijekom 2024. provesti više vrhovnih revizijskih institucija (dalje u tekstu: VRI) i time pokrenuti jačanje odgovornosti za klimatske akcije diljem svijeta.
Svrha sastanka bila je raspraviti načine jačanja doprinosa i utjecaja VRI-jeva na poboljšanje upravljanja klimatskim promjenama, njihovim financiranjem i povezanim javnim politikama. Također se željelo potaknuti uključivanje VRI-jeva i drugih dionika u primjenu ClimateScannera, čime bi se pridonijelo rješavanju klimatskih kriza, kako na nacionalnim razinama tako i na međunarodnoj razini.

Na sastanku su sudjelovali čelnici i predstavnici 70 VRI-jeva  iz cijelog svijeta, članovi INTOSAI zajednice, njezinih tijela i regija, kao i predstavnici međunarodnih organizacija, akademske zajednice i civilnog društva, stručnjaci različitih profila i drugi s temom povezani dionici.

Prvog dana sastanka predstavljene su trenutačne INTOSAI-jeve inicijative vezane za klimatske promjene, s posebnim isticanjem njihovih razlika i sličnosti te načina na koji one mogu zajednički pridonijeti pozicioniranju VRI-jeva i INTOSAI zajednice u međunarodnim i nacionalnim raspravama o klimatskim promjenama u kontekstu Agende 2030 za održivi razvoj.
Nakon toga je predstavljen okvir i web-alat ClimateScanner kao najnovija inicijativa u području klimatskih promjena. Prezentirani su njegovi ciljevi, procesi za razvoj ocjenjivačkog okvira, ocjenjivačka metodologija i njezina primjena, kao i načini na koje se uz pomoć okvira provedena ocjenjivanja mogu povezati s tradicionalnim revizijama klimatskih aktivnosti.
U drugom dijelu prvog dana sastanka poseban naglasak je stavljen na značaj upravljanja klimom, uz predstavljanje različitih institucionalnih rješenja koja su pojedine zemlje razvile radi omogućavanja klimatskih akcija te načina na koji se one reflektiraju kroz okvir ClimateScannera.
U posljednjem dijelu prvog dana nakon osvrta na dosad uočene izazove i mogućnosti u procesu ocjenjivanja upravljanja klimatskim promjenama, pozornost je bila usmjerena na smanjenje klimatskih promjena i mjere koje se u tom smislu poduzimaju, kao i na mogući doprinos ocjenjivanja pomoću ClimateScannera i razumijevanju aktivnosti za smanjenje klimatskih promjena.
 
Drugog dana sastanka raspravljalo se o klimatskim adaptacijama, kao i načinima ocjenjivanja klimatskih ranjivosti, strateškom planiranju i provedbi akcija klimatske prilagodbe, kao i s time povezanim politikama. Predstavljena su dosadašnja iskustva VRI-jeva, dimenzije klimatske prilagodbe koje bi revizori trebali razmatrati te postojeći izazovi i mogućnosti koje proizlaze iz ocjenjivanja klimatskih prilagodbi.
Isto tako, identificirani su relevantni čimbenici u ocjenjivanju financiranja klimatskih akcija, s posebnim naglaskom na mogući doprinos ClimateScannera povećanju razumijevanja načina financiranja klimatskih akcija, mobiliziranja resursa i drugih informacija korisnih za revizije u okviru ovog područja. 
U drugom dijelu drugog dana sastanka raspravljalo se o važnosti informacija i podataka za monitoring i ocjenjivanje klimatskih akcija, kao i načinima korištenja podataka, kako bi se njihovom primjenom ostvarili potrebni učinci na smanjenje klimatskih promjena. Sudionici su se također osvrnuli na identificiranje informacija koje VRI-jevi mogu mobilizirati u svrhu ocjenjivanja upravljanja klimatskim akcijama i njihovog financiranja te ocjenjivanja politika i strategija za smanjenje klimatskih promjena.
U posljednjem dijelu sastanka predstavljeni su pristup i strategija za globalno korištenje ClimateScannera i predviđeni način njegovog korištenja, uključujući potrebu za organizacijom i provedbom odgovarajućih treninga za korištenje alata, kao i očekivani rezultati njegove primjene. Na kraju su razmatrani i dogovarani daljnji koraci za provedbu inicijative, načini ostvarivanja sinergije i komplementarnosti u radu VRI-jeva sa svrhom ostvarivanja njihovog što većeg učinka i doprinosa klimatskim akcijama na nacionalnoj i globalnoj razini.
 
Konferencijski sastanak je rezultirao potpisivanjem zajedničke izjave čelnika VRI-jeva o podršci razvoju i primjeni ClimateScannera kao alata korisnog u provedbi revizija klimatskih akcija u budućnosti.
 
Sudjelovanje na konferenciji „ClimateScanner – globalni poziv: uključivanje vrhovnih revizijskih institucija u ocjenjivanje nacionalnih akcija u vezi s klimatskim promjenama