Preskočite na glavni sadržaj

Sudjelovanje na XXII. INCOSAI

Objavljeno 27. 12. 2016.
Ivan Klešić, glavni državni revizor je sa suradnicima sudjelovao od 7. do 11. prosinca 2016. na XXII. kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI), održanom u Abu Dhabiju, Ujedinjeni Arapski Emirati. Na Kongresu se raspravljalo o dvije teme: na koji način vrhovne revizijske institucije mogu pridonijeti UN-ovoj Agendi 2030, uključujući dobro upravljanje i jačanje borbe protiv korupcije za održivi razvoj), te na koji način promicati kredibilitet INTOSAI-a da postane prominentnija međunarodna organizacija). Kongres, najviše tijelo INTOSAI-a okuplja vrhovne revizijske institucije iz 192 zemlje. Na Kongresu su donesene odluke i zaključci, s posebnim naglaskom na novi Strateški plan INTOSAI-a za 2017.-2022., 17 strateških ciljeva održivog razvoja koje su usvojili Ujedinjeni narodi, a koji zahtijevaju efikasniju javnu reviziju i kontrolu, novi okvir profesionalnog razvoja, usvajanje i objavljivanje standarda i smjernica te donošenje Abu Dhabi deklaracije.
 
Sudjelovanje na XXII. INCOSAI