Preskočite na glavni sadržaj

U Hrvatskom saboru prezentirano Objedinjeno izvješća o obavljenoj reviziji JASPERS-a

Objavljeno 23. 3. 2018.
Ivan Klešić, glavni državni revizor i Oscar Herich, član Europskog revizorskog suda, predstavili su 22. ožujka 2018. u Hrvatskom saboru, na zajedničkoj tematskoj sjednici triju odbora (Odbora za financije i državni proračun, Odbora za regionalni razvoj i fondova EU i Odbora za pomorstvo promet i infrastrukturu), Objedinjeno izvješće o koordiniranoj reviziji Zajedničke pomoći za potporu projektima u europskim regijama (JASPERS).
 
Izvješće, koje su zajednički sastavili Europski revizorski sud te državni uredi za reviziju Republike Hrvatske i Republike Poljske, sadrži osnovne informacije o JASPERSU kao tijelu Europske komisije koje pomaže državama članicama Europske unije u pripremi projekata za povlačenje sredstava iz EU fondova, ciljeve revizije te glavne rezultate revizije koje su zasebno obavile ove tri institucije.
 
Na predstavljanju Izvješća bili su nazočni i predstavnici Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
 
Sjednicu je vodila Grozdana Perić, predsjednica Odbora za financije i državni proračun, koja je u uvodnom dijelu predstavila sadržaj Izvješća i ukratko obrazložila ulogu JASPERS-a.
 
Oscar Heric je nazočne upoznao s metodologijom i revizijskim pristupom primijenjenim u ovoj reviziji, kao i načinom suradnje triju vrhovnih revizijskih institucija, koja je pozitivan primjer u području upravljanja sredstvima iz fondova EU.
 
Ivan Klešić je opisao ciljeve revizije, predmete revizije u državnim revizijama Hrvatske i Poljske te Europskom revizorskom sudu, a naveo je i glavne zajedničke zaključke i preporuke.
 
U raspravi je posebno istaknut značaj suradnje zemalja korisnica s JASPERS-om, ali i preporuka koje su dane subjektima revizije, čijom bi se provedbom povećala učinkovitost povlačenja sredstava iz fondova EU. Također, naglašena je prednost ovakvih koordiniranih paralelnih revizija u smislu omogućavanja učinkovitijih, pouzdanijih i cjelovitijih provjera složenih tema koje uključuju veći broj sudionika na nacionalnoj i EU razini.
 
U Hrvatskom saboru prezentirano Objedinjeno izvješća o obavljenoj reviziji JASPERS-a