Preskočite na glavni sadržaj

Najčešće postavljena pitanja

1. Mogu li ja kao fizička osoba, ako smatram da postoje nepravilnosti u radu državne ustanove, zatražiti obavljanje revizije?
 
Prema odredbama Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 85/10), Državni ured za reviziju je najviša revizijska institucija koja je samostalna i neovisna u svom radu.
 
Neovisnost i samostalnost se, između ostalog, očituje i u određivanju u kojim će se subjektima, za koje je Ured nadležan, obavljati revizija.
 
Prema odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19), revizije se planiraju i obavljaju prema godišnjem programu i planu rada, koji donosi glavni državni revizor na temelju zakonom utvrđenih kriterija.
 
Dakle, Državni ured za reviziju ne obavlja revizije prema predstavkama i zahtjevima fizičkih i pravnih osoba.
 
O nepravilnostima u radu državne ustanove možete izvijestiti Državni ured za reviziju, Ministarstvo unutarnjih poslova − Odjel gospodarskog kriminaliteta, Ministarstvo financija - Poreznu upravu i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, ovisno o tome o kakvoj je nepravilnosti riječ i tko je nadležan.
 
2. Molim da mi dostavite preslike godišnjih financijskih izvještaja xx subjekta!
 
Ovime Vas obavještavamo da, u skladu s međunarodnim revizijskim standardima, prema kojima Državni ured za reviziju obavlja revizije, ISSAI 200, točka 2.46., godišnji financijski izvještaji, kao i sva druga dokumentacija na temelju koje Državni ured za reviziju obavlja revizije, može se koristiti samo za potrebe obavljanja revizije.
 
S obzirom na navedeno, upućujemo Vas da preslike zatražite od pravne osobe na koju se financijski izvještaji odnose.
 
3. Smije li trgovačko društvo u državnom vlasništvu oročavati sredstva kod poslovne banke?
 
Prema točki 2.29 INTOSAI međunarodnih revizijskih standarda, Državni ured za reviziju ne smije davati nikakve upute osoblju subjekta revizije, u vezi s obavljanjem njihovih dužnosti.