Preskočite na glavni sadržaj

Bilateralni sastanak s predsjednicom Računskog suda Republike Austrije i glavnom tajnicom INTOSAI-ja

Objavljeno 24. 8. 2023.
Na poziv Ivana Klešića, glavnoga državnog revizora Republike Hrvatske, 21. i 22. kolovoza 2023. u Državnom uredu za reviziju boravile su Margit Kraker, predsjednica Računskog suda Republike Austrije i glavna tajnica Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija – INTOSAI te Silke Steiner, voditeljica međunarodne suradnje u Računskom sudu Republike Austrije. 
Na bilateralnom sastanku su, između ostalog, predstavljeni način rada i rezultati obiju institucija, kao i inovativni pristupi vezani za moguć doprinos vanjske revizije boljem upravljanju javnim sredstvima, koje je razvio Računski sud Austrije. Na sastanku se također razgovaralo o ulozi vrhovnih revizijskih institucija u izvanrednim situacijama, s posebnim naglaskom na gledište i iskustvo kolega iz Austrije te o ulozi i značaju državne revizije u upravljanju etikom i jačanju svijesti o etici kako u okviru javnog sektora, tako i unutar samih vrhovnih revizijskih institucija, s osvrtom na iskustvo Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske. Isto tako, raspravljalo se o važnosti funkcionalne, operativne i financijske neovisnosti za rad vrhovnih revizijskih institucija, kao i rizicima smanjenja neovisnosti i mogućim posljedicama za efikasnost i kvalitetu njihovog rada. 
Tijekom sastanka su ujedno raspravljeni i načelno dogovoreni modaliteti nastavka i daljnjeg učvršćivanja suradnje između Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske i Računskog suda Republike Austrije.
Bilateralni sastanak s predsjednicom Računskog suda Republike Austrije i glavnom tajnicom INTOSAI-ja