Preskočite na glavni sadržaj

Bilateralni sastanak s predsjednikom Državnog ureda za reviziju Češke Republike

Objavljeno 29. 10. 2019.
Na poziv mr. Ivana Klešića, dipl. oec., glavnoga državnog revizora Republike Hrvatske, 23. listopada 2019. u Državnom uredu za reviziju boravio je Miloslav Kala, predsjednik Državnog ureda za reviziju Češke Republike, u pratnji Michaele Roscke, načelnice Odjela za međunarodnu suradnju. Na bilateralnom sastanku se, između ostalog, razgovaralo o ulogama i odgovornostima dviju institucija, funkcioniranju i rezultatima EUROSAI-jeve BIEP platforme za razmjenu revizijskih izvješća, metodologije, upitnika i drugih dokumenata korisnih za rad revizora, o suvremenoj vizualizaciji registra revizijskih subjekata putem organizacije hekatona, problematici predsjedavanja EUROSAI-jem i statusu priprema za EUROSAI kongres koji će se održati iduće godine u Pragu te o mogućnostima buduće suradnje vrhovnih revizijskih institucija Republike Hrvatske i Češke Republike. Nakon sastanka, glavnim državnim revizorima dviju institucija, pridružio se Vladimir Bilek, nezavisni zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine u Hrvatskom saboru, koji je predstavnike državne revizije Češke Republike upoznao sa suradnjom Državnog ureda za reviziju i Hrvatskog sabora te položajem češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.
 
Bilateralni sastanak s predsjednikom Državnog ureda za reviziju Češke Republike