Preskočite na glavni sadržaj

Glavni državni revizor na XIV. Sastanku INTOSAI radne skupine za reviziju zaštite okoliša

Objavljeno 17. 11. 2011.
Mr. Ivan Klešić, dipl. oec., glavni državni revizor je od 6. do 10. studenoga 2011. sa svojim suradnicima sudjelovao na XIV. Sastanku INTOSAI radne skupine za reviziju zaštite okoliša, održanom u Buenos Airesu. Na sastanku, koji je organiziran u suradnji vrhovnih revizijskih institucija Estonije i Argentine, sudjelovalo je 150 predstavnika državnih revizija 32 zemlje, kao i predstavnici Europskog revizorskog suda, Svjetske banke, Međunarodnog udruženja ovlaštenih revizora, OECD-a, UNEP-a, Transparecy Internationala i Interpola, uz podršku predsjednice Argentinske Republike i Kabineta premijera.
 
Teme sastanka su se odnosile na inovativna iskustva u revizijama zaštite okoliša, međunarodno financiranje projekata zaštite okoliša, iskustva i pouke iz zajedničkih revizija, suradnju s međunarodnim organizacijama, te na prijevaru i korupciju u projektima povezanim sa zaštitom okoliša.
 
Glavni državni revizor je obavio bilateralne razgovore s predsjednikom i glavnim revizorima Nacionalnog ureda za reviziju Argentinske republike, kao i s predstavnicima državne revizije drugih zemalja.