Preskočite na glavni sadržaj

Ivan Klešić ponovo imenovan za glavnog državnog revizora

Objavljeno 6. 12. 2018.
Hrvatski sabor je, u skladu s odredbama članka 8. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), na 10. sjednici 3. prosinca 2018. imenovao mr. Ivana Klešića, dipl. oec. za glavnoga državnog revizora na vrijeme od 8 godina. Glavni državni revizor stupa na dužnost 11. prosinca 2018.