Preskočite na glavni sadržaj

Izvješća na Saboru

Objavljeno 10. 2. 2014.
O Izvješću o radu Državnog ureda za reviziju za 2013. i izvješćima o obavljenim revizijama, Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012., Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji bolničkih zdravstvenih ustanova za 2011., raspravljali su saborski odbori - Odbor za financije i državni proračun, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za obranu, Odbor za ratne veterane i Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.
 
O navedenim izvješćima je Hrvatski sabor raspravljao na plenarnoj sjednici 6. veljače 2014., a 7. veljače 2014. su sva izvješća prihvaćena.
 
Izvješća na Saboru
Autor: Hrvatski sabor