Preskočite na glavni sadržaj

Međunarodna konferencija i bilateralni sastanak u vrhovnoj revizijskoj instituciji Kosova

Objavljeno 17. 10. 2023. Na poziv Vlore Spanca, glavne državne revizorice Republike Kosovo, Nediljka Rogošić, zamjenica glavnoga državnog revizora, i Lidija Pernar, pomoćnica glavnoga državnog revizora za međunarodnu suradnju, 12. listopada 2023. sudjelovale su na Međunarodnoj tematskoj konferenciji „Uloga vrhovnih revizijskih institucija za dobrobit građana”, organiziranoj u povodu obilježavanja 20. godišnjice Državnog ureda za reviziju Kosova. U okviru konferencije održana su dva panela, na kojima se raspravljalo o utjecaju revizije na poboljšanje upravljanja javnim financijama te koristima od digitalizacije i IT revizija.
Na konferenciji je sudjelovalo preko 60 čelnika i predstavnika vrhovnih revizijskih institucija deset zemalja, Europske komisije, SIGMA/OECD-a, UN-a te misije OSCE-a na Kosovu.
Nakon konferencije je održan bilateralni sastanak s glavnom državnom revizoricom Kosova i Bezadom Halilajem, zamjenikom glavne državne revizorice, tijekom kojeg su razmijenjene informacije o mandatima, organizaciji, metodologiji i revizijskim pristupima unutar dviju institucija te njihovim rezultatima i postignućima, a identificirana su i područja od zajedničkog interesa kao temelj daljnjeg razvoja međuinstitucionalne suradnje.
 
Međunarodna konferencija i bilateralni sastanak u vrhovnoj revizijskoj instituciji Kosova