Preskočite na glavni sadržaj

Međunarodni kongres vrhovnih revizijskih institucija (INCOSAI)

Objavljeno 26. 11. 2013.
Od 21. do 27. listopada 2013., u Pekingu je održan XXI. INCOSAI, u čijem su radu sudjelovale državne revizije 160 zemalja članica INTOSAI-a, među kojima i Državni ured za reviziju Republike Hrvatske.
 
INCOSAI je najviše tijelo Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i sastaje se svake treće godine.
 
Ove godine je posebna pozornost posvećena novim standardima i smjernicama za rad vrhovnih revizijskih institucija.
 
Na XXI. INCOSAI-u su postavljeni temelji daljnjeg razvoja revizijske struke u području državne revizije i revizije javnog sektora, te su utvrđene strateške smjernice za jačanje i daljnji razvoj suradnje vrhovnih revizijskih institucija na međunarodnoj razini.