Preskočite na glavni sadržaj

Nacrt novog Memoranduma o razumijevanju predstavljen je u Parlamentu Republike Sjeverne Makedonije

Objavljeno 13. 7. 2021. U okviru Twinning projekta „Unaprjeđenje vanjske revizije i parlamentarnog nadzora” u Republici Sjevernoj Makedoniji i Komponente 3. Unaprjeđenje uloge zakonodavnog nadzora Parlamenta na temelju analize i rasprave o revizorskim izvještajima Državnog zavoda za reviziju Republike Sjeverne Makedonije, kratkoročni stručnjaci iz Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske nastavili su s provedbom projektne aktivnosti 3.1., koja se odnosi na izradu Memoranduma o razumijevanju između Parlamenta i Državnog zavoda za reviziju Republike Sjeverne Makedonije u vezi s pregledom revizijskih izvještaja.
 
Tijekom svibnja hrvatski kratkoročni stručnjaci analizirali su ISSAI standarde u vezi s odnosom Parlamenta i Državnog zavoda za reviziju Republike Sjeverne Makedonije, postojeći Memorandum o razumijevanju, Poslovnik, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za reviziju Republike Sjeverne Makedonije, kao i druge mjerodavne dokumente. Poslovnik je uspoređen s procedurama Hrvatskog sabora i Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske te je provjereno jesu li zahtjevi ISSAI standarda u vezi s odnosom Državnog zavoda za reviziju Republike Sjeverne Makedonije i Parlamenta implementirani u zakonodavni okvir i praksu Državnog zavoda za reviziju Republike Sjeverne Makedonije.
 
Provedene analize, zaključci i preporuke bili su osnova za izražavanje mišljenja treba li se izraditi nacrt novog Memoranduma o razumijevanju ili poboljšati postojeći. U okviru navedene aktivnosti izrađeni su nacrti izvještaja o procjeni i novog Memoranduma o razumijevanju, koji je predstavljen u Parlamentu Republike Sjeverne Makedonije početkom srpnja 2021.
Nacrt novog Memoranduma o razumijevanju predstavljen je u Parlamentu Republike Sjeverne Makedonije