Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru

Objavljeno 22. 12. 2020. Državni ured za reviziju je 22. prosinca 2020. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2019., u čijem je prilogu 50 pojedinačnih izvješća (44 političke stranke i šest nezavisnih zastupnika) te 25 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za pet korisnika državnog proračuna (Agencija za osiguranje radničkih tražbina, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Hrvatski audiovizualni centar i Sveučilište Sjever, Koprivnica), 15 lokalnih jedinica (tri grada: Mali Lošinj, Obrovac i Vis te 12 općina: Brestovac, Brinje, Čepin, Gradac, Gundinci, Gunja, Klana, Lovinac, Maruševec, Severin, Sveti Martin na Muri i Visoko), dva trgovačka društva na državnoj razini (Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. i Središnje klirinško depozitarno društvo, d.d.), dva trgovačka društva na lokalnoj razini (Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci i Zagorski vodovod d.o.o., Zabok) te jednog proračunskog korisnika lokalne jedinice (Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije). Sva izvješća istoga su dana dostavljena Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i objavljena na mrežnim stranicama Ureda.
Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor