Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Objavljeno 4. 11. 2015. Državni ured za reviziju je 4. studenoga 2015. dostavio Hrvatskom saboru 45 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za osam korisnika državnog proračuna (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ministarstvo obrane, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta), grad Vrbovsko i 31 općinu (Barban, Bol, Brckovljani, Brinje, Budinščina, Dragalić, Drnje, Dubrava, Dubrovačko primorje, Generalski Stol, Gračac, Kloštar Podravski, Lupoglav, Ljubešćica, Mali Bukovec, Murter-Kornati, Nova Kapela, Orebić, Perušić, Petlovac, Popovac, Posedarje, Ravna Gora, Stankovci, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Šodolovci, Tovarnik, Virje, Zdenci i Zemunik Donji) te pet drugih subjekta (Agencija za obalni linijski pomorski promet, Split, Centar za rehabilitaciju fra Ante Sekelez, Vrlika, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatska poljoprivredna agencija i Hrvatski centar za razminiranje). Dostavljena su i tri izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti sprječavanja i otkrivanja prijevara u trgovačkim društvima na području Varaždinske i Zagrebačke županije te u trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o., Zagreb, kao i četiri izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti nabave u trgovačkim društvima na državnoj razini (Financijska agencija, HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Narodne novine d.d. i Plinacro d.o.o.). Osim toga, dostavljeno je i 12 izvješća o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka i to u financijskoj reviziji Brodarskog instituta d.o.o., u reviziji učinkovitosti javne nabave u društvu HP Hrvatska pošta d.d., te u revizijama ekonomske opravdanosti razlika u cijeni komunalnih javnih usluga (skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području Primorsko-goranske županije, javna odvodnja (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda) na području Primorsko-goranske županije, vodne usluge (javna vodoopskrba i odvodnja) na području Brodsko-posavske županije, javne vodne usluge (vodoopskrba i odvodnja) društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o, Zagreb te javna vodoopskrba (opskrba pitkom vodom) na području Osječko-baranjske, Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke, Splitsko-dalmatinske, Zadarske i Zagrebačke županije). Izvješća su objavljena i na mrežnoj stranici Ureda.
Obavijest o dostavi izvješća Saboru
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor