Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Objavljeno 13. 7. 2015.
Državni ured za reviziju je 1. srpnja 2015. dostavio Hrvatskom saboru 30 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za četiri korisnika državnog proračuna (Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo turizma), 18 općina (Biskupija, Čađavica, Dubravica, Ernestinovo, Gvozd, Lasinja, Lukač, Markušica, Martinska Ves, Novigrad, Podcrkavlje, Privlaka, Seget, Strahoninec, Sunja, Špišić Bukovica, Višnjan-Visignano i Vrbje) te osam drugih korisnika proračuna (Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Split; Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov; Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Slavonski Brod; Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir; Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo; Dom za starije i nemoćne osobe, Slavonski Brod; Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin i Učenički dom, Varaždin). Osim toga, dostavljena su i tri izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti nabave za HŽ Cargo d.o.o. za prijevoz tereta, HŽ Infrastruktura d.o.o. i Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, te 15 izvješća revizije učinkovitosti sprječavanja i otkrivanja prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica na području sljedećih županija (Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Dubrovačko-neretvanske, Istarske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Ličko-senjske, Međimurske, Sisačko-moslavačke, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske i Zadarske) i jedanaest izvješća o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni komunalnih javnih usluga, i to četiri izvješća za skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području Istarske, Ličko-senjske, Međimurske i Varaždinske županije, te sedam izvješća za javnu vodoopskrbu (opskrbu pitkom vodom) na području Bjelovarsko-bilogorske, Istarske, Koprivničko-križevačke, Međimurske, Požeško-slavonske, Šibensko-kninske i Vukovarsko-srijemske županije. Izvješća su objavljena i na mrežnoj stranici Ureda.
 
Obavijest o dostavi izvješća Saboru
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor