Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Objavljeno 12. 12. 2016.
Državni ured za reviziju je 12. prosinca 2016. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti sustava javne nabave u trgovačkim društvima, u čijem su prilogu pojedinačna izvješća o obavljenoj reviziji za 20 subjekata, od čega je 17 u vlasništvu Republike Hrvatske i tri u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Ureda.
 
Obavijest o dostavi izvješća Saboru
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor