Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest o glasovanju u Hrvatskom saboru

Objavljeno 27. 4. 2015. Hrvatski sabor je na odborima i 16. sjednici raspravljao, te 20. ožujka 2015. prihvatio  izvješća Državnog ureda za reviziju:
  • Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2014. (JEDNOGLASNO PRIHVAĆENO)
  • Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2013. (103 glasa ZA, 1 PROTIV)
  • Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj
  • Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona
  • Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti sustava javne nabave u trgovačkih društvima u vlasništvu Republike Hrvatske (100 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN).
 
Obavijest o glasovanju u Hrvatskom saboru
Autor: Hrvatski sabor