Preskočite na glavni sadržaj

Podnošenje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2010. državnom uredu za reviziju

Objavljeno 27. 1. 2011.
Prema odredbama članka 70. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 10/08 i 7/09), financijski izvještaji neprofitnih organizacija se predaju u elektronskom i papirnatom obliku Državnom uredu za reviziju, u roku 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja, što znači zaključno s 1. ožujkom 2011., utorak (zadnji dan zaprimanja izvještaja u propisanom roku). Osim Državnom uredu za reviziju, financijski izvještaji se predaju i FINI, odnosno instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija i Državnog zavoda za statistiku.
 
Državnom uredu za reviziju se dostavljaju sljedeći financijski izvještaji:
  • bilanca (obrazac BIL-NPF),
  • račun prihoda i rashoda (obrazac PR-RAS-NPF) i
  • bilješke uz financijske izvještaje.

Obrasci financijskih izvještaja i upute za popunjavanje su objavljeni na Internet stranicama Državnog ureda za reviziju, Ministarstva financija i FINE.
 
Neprofitne organizacije predaju financijske izvještaje Državnom uredu za reviziju prema mjestu sjedišta. Neprofitne organizacije sa sjedištem na području Grada Zagreba predaju financijske izvještaje u Središnji ured, Zagreb, Tkalčićeva 19, a one s područja Zagrebačke županije u Područni ured Zagreb, Bogovićeva 1a. Sve druge neprofitne organizacije predaju financijske izvještaje u nadležne područne urede Državnog ureda za reviziju prema njihovom sjedištu. Adrese područnih ureda se nalaze na Internet stranicama Državnog ureda za reviziju - Kontakti.