Preskočite na glavni sadržaj

POKRETANJE EUROSAI MREŽE ZA ETIKU (N.ET)

Objavljeno 16. 12. 2021. Državni ured za reviziju Republike Hrvatske i Računski sud Portugala sa zadovoljstvom najavljuju pokretanje EUROSAI mreže za etiku (N.ET) koju je osnovao XI. Kongres EUROSAI-a u travnju 2021.
 
N.ET je stalna internetska platforma koja potiče VRI-jeve na suradnju i informira ih o temama etičkog upravljanja u VRI-jevima i podizanja svijesti o integritetu VRI-jeva te revizijskim inicijativama povezanim s etikom i antikorupcijskom ulogom. Namjera je pridonijeti zajednici VRI-jeva:
 
• promicanjem teorijskog i praktičnog proučavanja problema i pitanja koja se odnose na upravljanje etikom u VRI-jevima i podizanje svijesti o integritetu te revizijskim inicijativama povezanim s etikom i srodnim disciplinama
• suradnjom u razmjeni tehnika i znanja za koje se smatra da su od interesa za VRI-jeve, posebno u području upravljanja etikom u VRI-jevima i podizanja svijesti o integritetu, iniciranja revizija povezanih s etikom i drugih povezanih inicijativa
• promicanjem i olakšavanjem stalne razmjene informacija i dokumentacije između VRI-jeva u vezi s upravljanjem etikom, podizanjem svijesti o integritetu, revizijskim inicijativama u vezi s etikom i drugim povezanim inicijativama
• ulaganjem napora u postizanje boljeg razumijevanja problema i pitanja koja se odnose na reviziju javnih financija, a posebno u dijelu koji se odnosi na etičko upravljanje VRI-jevima i podizanje svijesti o integritetu VRI-jeva, etičke revizijske inicijative i druge povezane inicijative.
 
U tom smislu, N.ET platforma omogućit će objavu relevantnih vijesti i dokumenata te stvaranje aktivnih poveznica na sve zanimljive edukacije i događaje.
 
N.ET posebno podržava i olakšava inovativne radne metode te potiče istraživanje i razmjenu znanja u područjima koja mogu izazvati nove etičke probleme. Suradnja bi trebala biti što učinkovitija i stoga je cilj N.ET-a raditi uglavnom virtualno na postizanju operativnog načina razmišljanja.
 
Poticat će se korištenje pristupa projektnih grupa za poduzimanje konkretnih i ograničenih zadataka koje je skupina VRI-jeva spremna izvršiti (organizacija događaja, seminara ili radionica, priprema, testiranje ili ažuriranje smjernica ili metodološkog dokumenta, obavljanje zajedničkih revizija sa zainteresiranim VRI-jevima itd.).
 
Ova suradnička aktivnost otvorena je za sve članove EUROSAI-ja, zajednicu drugih regionalnih organizacija INTOSAI-ja, kao i širu publiku zainteresiranu za područje revizije i etike. Svi su pozvani da podijele svoje planove, relevantne dokumente i informacije, iskustva i dobru praksu.
 
Ako imate bilo kakvo pitanje, komentar ili prijedlog za poboljšanje N.ET platforme, ljubazno vas pozivamo da ih podijelite s nama putem N.ET-ove mrežne stranice (eurosai.revizija.hr) ili na n.et@revizija.hr.
 
Pridružite se N.ET-u i postanite dio ove priče!
POKRETANJE EUROSAI MREŽE ZA ETIKU (N.ET)