Preskočite na glavni sadržaj

Potpisan sporazum o suradnji s Državnim uredom za reviziju Republike Poljske

Objavljeno 25. 10. 2018.
Državni ured za reviziju Republike Hrvatske i Državni ured za reviziju Republike Poljske potpisali su u Dubrovniku 12. listopada 2018. Sporazum o međusobnoj suradnji, kojim je utvrđena suradnja u okviru INTOSAI-a, EUROSAI-a i Kontaktnog odbora EU te bilateralna suradnja na projektima tehničke pomoći za zemlje kandidate za ulazak u Europsku uniju.
 
Potpisan sporazum o suradnji s Državnim uredom za reviziju Republike Poljske