Preskočite na glavni sadržaj

Priopćenje političkim strankama, nezavisnim zastupnicima, zastupnicima nacionalnih manjina i nezavisnim članovima predstavničkih tijela lokalnih jedinica

Objavljeno 6. 7. 2011.
Prema odredbama Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, koji je donesen u veljači ove godine, Državni ured za reviziju je nadležan za provođenje revizije, a Državno izborno povjerenstvo za nadzor političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina, te nezavisnih članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica.
 
Za potrebe provedbe ovog Zakona, Državni ured za reviziju obavještava političke stranke, nezavisne zastupnike, zastupnike nacionalnih manjina i nezavisne članove predstavničkih tijela lokalnih jedinica da su dužni sastaviti izvješće o donacijama za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011., da izvješće o donacijama trebaju objaviti na svojim web stranicama i da izvješće treba biti objavljeno najmanje 30 dana.
 
Izvješće o donacijama treba sadržavati osobno ime odnosno naziv i adresu donatora, iznos i datum uplate donacije, odnosno vrijednost primljenog proizvoda ili pružene usluga bez naplate. Ako donacije nisu primljene, potrebno je to navesti u izvješću.
 
Izvješće o donacijama se mora objaviti u roku 15 dana po isteku šestomjesečnog razdoblja, odnosno najkasnije do 15. srpnja 2011.
 
GLAVNI DRŽAVNI REVIZOR
mr. Ivan Klešić, dipl. oec.