Preskočite na glavni sadržaj

Revizije u tijeku

Objavljeno 9. 2. 2012.
U skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju i Godišnjim planom i programom rada Državnog ureda za reviziju za 2012., u prosincu 2011. je započelo obavljanje revizije Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011., financijske revizije ministarstava i lokalnih jedinica za 2011., te trgovačkih društava u državnom vlasništvu i vlasništvu lokalnih jedinica.