Preskočite na glavni sadržaj

Saboru dostavljeno godišnje izvješće o radu

Objavljeno 29. 3. 2021.
Državni ured za reviziju je, u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju, dostavio Hrvatskom saboru, u zakonom propisanom roku, Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2020. Osim toga, Saboru su dostavljena i sljedeća izvješća: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna, u čijem je prilogu 16 pojedinačnih izvješća, Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lokalnih jedinica, u čijem su prilogu 63 pojedinačna izvješća, Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica, u čijem je prilogu 17 pojedinačnih izvješća, Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti Upravljanje intervencijama kod iznenadnih onečišćenja u Jadranskom moru te Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti Spremnost Republike Hrvatske za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030. Sva izvješća dostavljena su i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske te objavljena na mrežnim stranicama Ureda.
Saboru dostavljeno godišnje izvješće o radu
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor