Preskočite na glavni sadržaj

Saboru dostavljeno godišnje izvješće o radu

Objavljeno 26. 3. 2024.


U skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju, Hrvatskom saboru dostavljeno je u zakonom propisanom roku Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2023.
Osim toga, Saboru su dostavljena i 74 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za:
 

dva proračunska korisnika državnog proračuna:
 • Ministarstvo financija
 • Ministarstvo zdravstva
 

jednog izvanproračunskog korisnika državnog proračuna:

 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

17 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave:
 • Karlovačka županija
 • Međimurska županija
 • Šibensko-kninska županija
 • Zadarska županija
 • Grad Dubrovnik
 • Grad Gospić
 • Grad Kaštela
 • Grad Krapina
 • Grad Metković
 • Grad Pazin
 • Grad Slavonski Brod
 • Grad Vinkovci
 • Grad Vodnjan - Dignano
 • Grad Vukovar
 • Općina Blato
 • Općina Hercegovac
 • Općina Jasenice  

38 bolničkih zdravstvenih ustanova:
 • Klinički bolnički centar Osijek
 • Klinički bolnički centar Rijeka
 • Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb
 • Klinički bolnički centar Split
 • Klinički bolnički centar Zagreb
 • Klinička bolnica Merkur, Zagreb
 • Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb
 • Klinika za ortopediju Lovran
 • Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro” Vukovar
 • Opća bolnica „Dr. Anđelko Višić” Bjelovar
 • Opća bolnica „Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod
 • Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica
 • Opća bolnica Dubrovnik
 • Opća bolnica Gospić
 • Opća bolnica Karlovac
 • Opća bolnica Nova Gradiška
 • Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola
 • Opća bolnica Šibensko-kninske županije
 • Opća bolnica Varaždin
 • Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
 • Opća bolnica Zadar
 • Opća i veteranska bolnica „Hrvatski ponos” Knin
 • Opća županijska bolnica Našice
 • Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
 • Opća županijska bolnica Požega
 • Opća županijska bolnica Vinkovci
 • Županijska bolnica Čakovec
 • DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
 • Psihijatrijska bolnica Ugljan
 • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka, Makarska
 • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka
 • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
 • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
 • Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru
 • Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat” Rovinj - Rovigno -  Ospedale specialistico per l´ortopedia e la riabilitazione „Martin Horvat” Rovinj - Rovigno
 • Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa
 • Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Zagreb
 • Thalassotherapia Opatija - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma  

13 trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave:
 • Bošana d.o.o., Biograd na Moru
 • Čistoća Pag d.o.o.
 • Čistoća Županja d.o.o.
 • EKO ALEJA d.o.o., Krapinske Toplice
 • Gacka d.o.o., Otočac
 • Humplin d.o.o., Hum na Sutli
 • Inovativni Zadar d.o.o.
 • Komunalno društvo Ivankovo d.o.o.
 • Gradsko komunalno društvo Senj d.o.o.
 • Škovacin d.o.o., Rogoznica
 • TRGO - KOM d.o.o., Veliko Trgovišće
 • Vodovod-Vir d.o.o.
 • ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec  

te tri neprofitne organizacije:
 • Hrvatska obrtnička komora
 • Hrvatska poljoprivredna komora
 • Hrvatsko katoličko sveučilište.

Osim toga, Saboru je dostavljeno 16 izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti, i to:
 
 • Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti Unaprjeđenje kvalitete vode te dostupnost vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj
 • Upravljanje i održavanje skloništa za slučajeve katastrofa u Republici Hrvatskoj (15 pojedinačnih izvješća)  

te dva izvješća o obavljenoj reviziji usklađenosti, i to za:
 •  Hrvatske šume d.o.o.
 •  Zagrebački holding d.o.o.  

Sva izvješća dostavljena su i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske te objavljena na mrežnim stranicama Ureda.
 
Saboru dostavljeno godišnje izvješće o radu
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor