Preskočite na glavni sadržaj

Sastanak INTOSAI odbora za izgradnju kapaciteta

Objavljeno 12. 7. 2019.
Ivan Klešić, glavni državni revizor, sudjelovao je sa suradnicima od 1. do 3. srpnja 2019. na godišnjem sastanku INTOSAI Odbora za izgradnju kapaciteta, koji je održan u Tokiju, Japan, a čiji je domaćin bio Državni ured za reviziju Japana.

Sastanak članova Odbora organizirala je Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i njegova inicijativa za razvoj (IDI) kako bi se ispitale potrebe vrhovnih revizijskih institucija u vezi izgradnje kapaciteta. Uz godišnji sastanak Odbora, održane su radionice na kojima se raspravljao o problematici obavljanja revizije, neovisnosti vrhovnih revizijskih institucija, važnosti profesionalnih standarda, daljnjoj profesionalizaciji ljudskih resursa kao kritičkom čimbeniku uspjeha i kontinuiranog poboljšanja učinkovitosti.

Također, bilo je govora i mjerenju učinaka te implementaciji INTOSAI standarda.
 
Sastanak INTOSAI odbora za izgradnju kapaciteta