Preskočite na glavni sadržaj

Sastanak Radne skupine za reviziju i etiku

Objavljeno 8. 4. 2014.
U Poiani Brasov (Rumunjska), 2. i 3. travnja 2014. održan je V. sastanak EUROSAI Radne skupine za reviziju i etiku (TFAE). Na sastanku su sudjelovali predstavnici vrhovnih revizijskih institucija - članica TFAE iz 14 zemalja, uključujući Državni ured za reviziju Republike Hrvatske.
 
Radna skupina je predložila izmjene i dopune ISSAI standarda 30, koje se odnose na etiku u vrhovnim revizijskim institucijama.
 
Dogovoreni su i rokovi za aktivnosti planirane strateškim planom, koje će se prezentirati na EUROSAI kongresu u lipnju 2014.