Preskočite na glavni sadržaj

XX. INCOSAI

Objavljeno 6. 12. 2010.
Vrhovne revizijske institucije (VRI) svih zemalja učlanjene su u Međunarodnu organizaciju vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI), kroz koju razvijaju temeljna načela i zajedničke, opće prihvaćene standarde za svoj rad. Najviše tijelo INTOSAI-a je Međunarodni kongres vrhovnih revizijskih institucija (INCOSAI), koji se sastaje svake treće godine sa svrhom raspravljanja i donošenja preporuka vezano uz teme od zajedničkog profesionalnog interesa za sve članice, razmjene znanja, iskustava i ideja, utvrđivanja zadataka Upravnom odboru i Glavnom tajništvu, usvajanja i rasprave o strateškom planu organizacije, razmatranja i prihvaćanja izmjena i dopuna statuta, utvrđivanja proračuna organizacije, usvajanja izvješća Glavnog tajništva, regionalnih skupina i radnih tijela, te radi dogovaranja i provedbe drugih zajedničkih aktivnosti i zadataka.
 
U razdoblju od 22. do 27. studenoga 2010. je u Johanesburgu, Južna Afrika, održan XX. INCOSAI, u čijem radu su sudjelovale gotovo sve članice INTOSAI-a , uključujući Državni ured za reviziju Republike Hrvatske. U okviru Kongresa su posebno raspravljene sljedeće teme:
 
  • Vrijednosti i korisnost vrhovnih revizijskih institucija i
  • Revizija zaštite okoliša i održivi razvoj.
 
U predstavljanju tema i raspravi su, osim zemalja članica, sudjelovali i predstavnici međunarodnih tijela i organizacija, čiji su rad i uloga povezani s temama (Svjetska banka (WB), Ujedinjeni narodi (UN), Globalna izvještajna inicijativa (GRI)).
 
U raspravi u koju su bili uključeni i čelnici Međunarodnog instituta za reviziju (IIA) i Međunarodne federacije računovođa (IFAC; IPSASB i IAASB) s kojima INTOSAI redovno surađuje, posebna je pozornost posvećena novim standardima i smjernicama za rad vrhovnih revizijskih institucija, nakon čega je usvojeno 37 novih standarda, dvije smjernice i pet pomoćnih dokumenata.
 
Osim standarda i smjernica, na Kongresu je usvojen čitav niz drugih dokumenata: izvješće glavnog tajnika INTOSAI-a, izvješće o provedbi Strateškog plana Organizacije, Nacrt proračuna za naredno trogodišnje razdoblje, te izvješća regionalnih skupina, odbora, radnih skupina i podskupina koje djeluju unutar Organizacije.
 
Usvajanjem dokumenata i donošenjem zaključaka s XX. INCOSAI-a, postavljeni su temelji daljnjeg razvoja revizijske struke u području državne revizije i revizije javnog sektora, te su utvrđene strateške smjernice za jačanje i daljnji razvoj suradnje vrhovnih revizijskih institucija na međunarodnoj razini. Sljedeći INCOSAI, čiji domaćin će biti Državni ured za reviziju Kine, održat će se 2013. u Pekingu.