Preskočite na glavni sadržaj

Zajednička izjava za medije

Objavljeno 25. 11. 2021. Međunarodna revizija o rezultatima mjera poduzetih za smanjenje broja ljudi koji žive ispod granice siromaštva
 
U izvješću koje su zajedno pripremile Bugarska, Hrvatska, Latvija, Mađarska i Slovačka u sklopu zajedničke revizije o provedbi mjera poduzetih za podizanje životnog standarda ljudi koji žive ispod granice siromaštva, utvrđeno je da je ovih pet zemalja pristupilo izazovima u borbi protiv siromaštva s različitim rezultatima. Zajedničko izvješće objavljuje pet revizorskih ureda na svojim mrežnim stranicama.
 
Kao neovisna revizorska tijela, vrhovne revizijske institucije odgovorne su osigurati da društvo i svi dionici dobiju informacije o uspješnosti vladinih politika. Ulaskom u EU svaka je država pristala provoditi zajedničke europske politike, čija uspješna provedba izravno ovisi o doprinosima država članica. Šira osnova usporedbe pristupa koji se koriste u pojedinim zemljama nudi vrijedne informacije o njihovoj praktičnoj primjeni, omogućuje razmjenu dobrih praksi i olakšava predstavljanje novih izazova.
 
Sveukupni nalazi
Međunarodna kooperativna revizija utvrdila je da je provedba nacionalnih strategija te koordinacija i suradnja između uključenih institucija postigla različite rezultate u pet zemalja sudionica.
Strategije su u osnovi razvijene u svim zemljama, no provedba nije bila uspješna u tri od pet zemalja. U tri zemlje broj ljudi izloženih siromaštvu smanjio se više od predviđenog cilja. Utvrđeni su nedostaci u području suradnje i koordinacije između uključenih institucija u dvije zemlje te u aktivnostima praćenja i evaluacije u tri zemlje.
Postizanje strateških ciljeva bilo je različito u svakoj zemlji u smislu učinkovitosti. Razlozi su u nekim slučajevima bili netočno definiranje ciljeva, nedostaci u sustavima praćenja i evaluacije te u izradi višerazinskih strateških dokumenata. U pojedinim slučajevima strategije su provedene učinkovito, jer su ciljevi postavljeni u strateškim dokumentima za 2020. ostvareni prije roka. Nalazi pokazuju da se udio ljudi koji su bili izloženi siromaštvu ili socijalnoj isključenosti smanjio i prešao iz jedne ranjive skupine u drugu.
Povećanje aktivnosti na suzbijanju siromaštva i povećanje zaposlenosti pridonijeli su učinkovitosti mjera poduzetih za smanjenje siromaštva. Daljnje smanjenje siromaštva može se postići mjerama i potporama za očuvanje radnih mjesta i smanjenje opterećenja poslodavaca.
 
Popratne informacije
Zajednička i kooperativna međunarodna revizija provedbe mjera za ublažavanje stanja ljudi koji žive ispod granice siromaštva pokrenuta je u okviru Mreže za reviziju strategije Europa 2020. Uredi za reviziju Bugarske, Hrvatske, Latvije, Mađarske i Slovačke odgovorili su na inicijativu te su paralelno proveli neovisne revizije na zadanu temu.

JOINT REPORT ON MEASURED TAKEN IN POVERTY ALLEVIATION.pdf
 
Zajednička izjava za medije
Izvor: Shutterstock.com