Preskočite na glavni sadržaj

Dostava izvješća Hrvatskom saboru

Objavljeno 14. 6. 2021. Državni ured za reviziju je, u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju, dostavio Hrvatskom saboru, u zakonom propisanom roku, Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu. Osim toga, Saboru je dostavljeno 21 izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za šest korisnika državnog proračuna (Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet, Državna geodetska uprava, Državni hidrometeorološki zavod, Državni zavod za intelektualno vlasništvo i Poljoprivredni institut Osijek), osam lokalnih jedinica (Grad Lipik i sedam općina: Belica, Gradina, Kotoriba, Lukač, Lumbarda, Rasinje i Rovišće), dva trgovačka društva u državnom vlasništvu (Jadroplov d.d., Split i Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Čilipi) te pet trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica (Gradski prijevoz putnika d.o.o., Osijek, Komunalac Sisak d.o.o., Parkovi d.d., Varaždin, Varkom d.d. Varaždin i Županijske ceste Split d.o.o.). Sva izvješća istoga su dana dostavljena Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i objavljena na mrežnim stranicama Ureda.
Dostava izvješća Hrvatskom saboru
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor