Preskočite na glavni sadržaj

Dostava izvješća Hrvatskom saboru

Objavljeno 18. 8. 2023.
Državni ured za reviziju danas je, u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju, dostavio Hrvatskom saboru dva izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za jednu lokalnu jedinicu (Općina Bedekovčina) i jedno trgovačko društvo u državnom vlasništvu (Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.) te dva izvješća o obavljenoj reviziji usklađenosti, i to za jednu financijsku instituciju (Hrvatska banka za obnovu i razvitak) i jedno trgovačko društvo u državnom vlasništvu (HEP Opskrba d.o.o.).
Sva izvješća danas su dostavljena i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske te objavljena na mrežnim stranicama Ureda.
 
 
Dostava izvješća Hrvatskom saboru
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor