Preskočite na glavni sadržaj

Godišnji financijski izvještaji

Godišnji financijski izvještaji za 2019.
 • BILANCA

  Preuzmite
 • IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

  Preuzmite
 • IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

  Preuzmite
 • IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

  Preuzmite
 • IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

  Preuzmite
 • BILJEŠKE UZ BILANCU

  Preuzmite
 • BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJE O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

  Preuzmite
 • BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJE O OBVEZAMA

  Preuzmite
 • BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

  Preuzmite
 • FINA-POTVRDA

  Preuzmite