Preskočite na glavni sadržaj

Hrvatski sabor prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju

Objavljeno 30. 6. 2023.

Hrvatski sabor je na 16. sjednici održanoj 28. lipnja 2023. prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju, i to: Izvješća o obavljenim financijskim revizijama korisnika državnog proračuna, s 95 glasova ZA, Izvješća o obavljenim financijskim revizijama lokalnih jedinica, s 93 glasa ZA, Izvješća o obavljenim financijskim revizijama trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica, s 93 glasa ZA, Izvješća o obavljenim financijskim revizijama pučkih otvorenih učilišta, s 89 glasova ZA te Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u financijskim revizijama i revizijama učinkovitosti lokalnih jedinica, s 94 glasa ZA.

Hrvatski sabor prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju