Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Objavljeno 16. 9. 2016.
Državni ured za reviziju je 14. rujna 2016. dostavio Hrvatskom saboru 18 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, i to za osam korisnika državnog proračuna (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ministarstvo branitelja, Ministarstvo obrane, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo uprave) i deset lokalnih jedinica (županije: Dubrovačko-neretvanska, Primorsko-goranska i Splitsko-dalmatinska, gradove: Kaštela, Mursko Središće, Požega, Pula-Pola i Virovitica te općine Cerovlje i Oriovac). Osim toga, dostavljeno je i Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica na području Primorsko-goranske županije. Sva izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Ureda.
 
Obavijest o dostavi izvješća Saboru
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor