Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest o dostavi izvješća Saboru

Objavljeno 28. 12. 2016.
Državni ured za reviziju je 22. prosinca 2016. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u čijem su prilogu pojedinačna izvješća za 38 političkih stranaka, šest nezavisnih zastupnika i dva člana predstavničkih tijela lokalnih jedinca, te 23. prosinca 2016. Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2016. Sva izvješća su objavljena na mrežnoj stranici Ureda.
 
Obavijest o dostavi izvješća Saboru
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor