Preskočite na glavni sadržaj

Obavijest za političke stranke, nezavisne zastupnike i zastupnike nacionalnih manjina u hrvatskom saboru, te nezavisne članove predstavničkih tijela lokalnih jedinica

Objavljeno 28. 12. 2011.
Predmet: OBJAVA IZVJEŠĆA O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2011.
 
U skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11 i 61/11), Državni ured za reviziju provodi reviziju godišnjih financijskih izvještaja i financijskog poslovanja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina, te nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: JLS).
 
Prema odredbama članka 26. navedenog Zakona, političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina, nezavisni članovi predstavničkih tijela JLS, dužni su redovito svakih šest mjeseci, za proteklo šestomjesečno razdoblje, javno objaviti na svojim web-stranicama izvješće o donacijama koje prime tijekom godine za potporu njihovoga političkog djelovanja, sa specificiranim podacima prema članku 24. stavku 3. ovog Zakona (osobno ime odnosno naziv i adresa donatora, datum uplate donacije, odnosno davanja proizvoda ili pružanja usluga bez naplate, uplaćeni iznos donacije, odnosno tržišnu vrijednost darovanog proizvoda ili usluge naznačene na računu koji ne podliježe naplati te vrstu svake pojedine donacije).
 
U skladu s navedenim, političke stranke, nezavisni zastupnici, zastupnici nacionalnih manjina te nezavisni članovi predstavničkih tijela JLS, dužni su objaviti izvješće o donacijama koje su primili u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2011., najkasnije u roku 15 dana po isteku šestomjesečnog razdoblja (članak 26.). Pod objavom na web-stranici smatra se objava u trajanju od najmanje 30 dana. Subjekti koji nisu ostvarili prihode od donacija u navedenom razdoblju, nisu dužni objaviti izvješće o donacijama.
 
GLAVNI DRŽAVNI REVIZOR
mr. Ivan Klešić, dipl. oec., v.r.