Preskočite na glavni sadržaj

Godišnji financijski izvještaji

Državni ured za reviziju je proračunski korisnik državnog proračuna i prema organizacijskoj klasifikaciji nema u svojoj nadležnosti proračunskih korisnika te je izvještaj za proračunsku razinu 11 jednak konsolidiranom izvještaju (odnosno izvještaju za proračunsku razinu 12). 

Godišnji financijski izvještaji za 2022. i bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2022.:

 • GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - OBRASCI - razina 11

  Preuzmite

  Objavljeno 6. 2. 2023.
 • GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - OBRASCI - razina 12

  Preuzmite

  Objavljeno 6. 2. 2023.
 • BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - razina 11

  Preuzmite

  Objavljeno 6. 2. 2023.
 • BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - razina 12

  Preuzmite

  Objavljeno 6. 2. 2023.
 • REFERENTNA STRANICA - razina 11

  Preuzmite

  Objavljeno 6. 2. 2023.
 • REFERENTNA STRANICA - razina 12

  Preuzmite

  Objavljeno 6. 2. 2023.