Preskočite na glavni sadržaj

Saboru dostavljeno godišnje izvješće o radu

Objavljeno 28. 3. 2023.
U skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju, Hrvatskom saboru dostavljeno je u zakonom propisanom roku Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2022. Osim toga, Saboru su dostavljena i sljedeća izvješća: Objedinjeno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna, u čijem je prilogu 19 pojedinačnih izvješća, Objedinjeno izvješće o obavljenoj reviziji lokalnih jedinica, u čijem je prilogu 40 pojedinačnih izvješća, Objedinjeno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica, u čijem je prilogu 21 pojedinačno izvješće, Objedinjeno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji pučkih otvorenih učilišta, u čijem je prilogu 21 pojedinačno izvješće, Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti Provedba aktivnosti iz prioritetne osi 7 Povezanost i mobilnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. te Objedinjeno izvješće o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u financijskim revizijama i revizijama učinkovitosti lokalnih jedinica, u čijem su prilogu 94 pojedinačna izvješća.
Sva izvješća dostavljena su Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i objavljena na mrežnim stranicama Ureda.
Saboru dostavljeno godišnje izvješće o radu
Autor: Ivica Bitunjac za Hrvatski sabor