Preskočite na glavni sadržaj

Seminar o etici

Objavljeno 21. 2. 2023.
Ivan Klešić, glavni državni revizor, i Nediljka Rogošić, zamjenica glavnoga državnog revizora, su sa suradnicima 15. i 16. veljače 2023. boravili u Podgorici, Crna Gora, gdje je na poziv Državne revizorske institucije Crne Gore održan Seminar o etici.
Tijekom seminara predstavljeni su etički kodeksi obiju institucija te održane prezentacije i rasprave na temu etike, seminara o etici kao ključnom alatu za upravljanje ljudskim resursima, etičkom okviru, alatu za praćenje i ocjenjivanje te etičkim dilemama.
Također, raspravljalo se o obavljanju revizije etičnosti u javnom sektoru, uključujući primjer obavljene Revizije učinkovitosti funkcioniranja etičke infrastrukture u tijelima državne uprave Republike Hrvatske. Dan je osvrt na reviziju etičnosti u političkim strankama te su predstavljeni rezultati istraživanja etičnosti u lokalnim jedinicama. Seminar je završio izlaganjem o aktivnostima EUROSAI-jeve Mreže za etiku kojom predsjedava Državni ured za reviziju Republike Hrvatske i raspravom o izloženim temama.
Seminar o etici