Preskočite na glavni sadržaj

VIII. EUROSAI kongres

Objavljeno 20. 6. 2011.
VIII. EUROSAI kongres je održan od 30. svibnja do 3. lipnja 2011., u Lisabonu. Domaćin Kongresa bio je portugalski Računski sud, a sudjelovale su delegacije 45 zemalja članica EUROSAI, Europskog revizorskog suda, te predstavnici drugih regionalnih skupina i međunarodnih organizacija (INTOSAI, AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, OLACEFS, AISCCUF, EURORAI, NATO, IDI, OECD/SIGMA).
 
Dvije glavne teme Kongresa su bile:
 
Izazovi, zahtjevi i odgovornosti rukovodećih službenika (menadžera) u javnoj upravi i uloga vrhovnih revizijskih institucija (u okviru koje su raspravljane dvije podteme: Izazovi i zahtjevi današnjice sa kojima se suočavaju rukovodeći službenici u javnoj upravi i Uloga vrhovnih revizijskih institucija u odgovornostima rukovodećih službenika u javnoj upravi), te Revizija koju VRI provode nad neovisnim regulatornim agencijama.
 
Državni ured za reviziju je sudjelovao s izlaganjem na temu Uloga vrhovnih revizijskih institucija u odgovornostima rukovodećih službenika u javnoj upravi, kroz koju je predstavio praksu u našoj zemlji.
 
Zaključci, preporuke i prezentacije su objavljeni na www.eurosai2011.tcontas.pt i www.eurosai.org.